Kalendarz szkoleń

Zapraszamy do udziału w szkoleniach grupowych!

 

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Numer konta firmy Demo: PNB Paribas Bank Polska S.A. 46 1750 1035 0000 0000 0300 3086

W sprawie szkoleń indywidualnych prosimy o kontakt z sekretariatem:
mail: kursy@demo.pl, tel. +48 32 207 31 00/01Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!