MS Excel - zaawansowany

Kontynuacja podstawowego kursu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel.


Cele szkolenia:

Ogólny:

• zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Excel na poziomie zaawansowanym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:
• potrafi  przystosować Excela do swoich potrzeb poprzez modyfikowanie istniejących oraz tworzenie nowych pasków narzędzi,

• nabywa umiejętności  tworzenia szablonów,

• potrafi stworzyć makro,

• potrafi pracować z tabelami przestawnymi,

• wykorzystuje zaawansowane funkcje.


Dla kogo:

dla wszystkich osób posiadających podstawową znajomość obsługi programu MS Excel,

ekonomistów,

• menadżerów,

• matematyków,

• statystyków,

• kosztorysantów,

• pracowników biurowych.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• modyfikacja wstążki, tworzenie własnych kart i grup ikon,

• wymiana danych pomiędzy Excelem a innymi aplikacjami,

• zabezpieczanie danych w arkuszu (ukrywanie i zabezpieczanie hasłem fragmentów lub całego arkusza),

• wykorzystanie nazw zamiast adresów komórek i zakresów,

• zaawansowane sortowanie i filtrowanie, wykorzystanie filtra zaawansowanego,

• tworzenie i obsługa tabel przestawnych oraz wykresu przestawnego,

• tworzenie i obsługa scenariuszy,

• omówienie funkcji grupowania i rozgrupowywania danych w arkuszu,

• praca z narzędziem SUMA CZĘŚCIOWA,

• praca z narzędziem SZUKAJ WYNIKU oraz SOLVER,

• wykorzystanie zaawansowanych funkcji statystycznych, finansowych, logicznych oraz baz danych,

• tworzenie prostych makr,

• modyfikacje kodu makropoleceń w Visual Basic,

• projektowanie interaktywnych formularzy,

• zagnieżdżanie funkcji,

• powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: MS Excel - zaawansowany

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!