Elementy pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

Kompleksowe szkolenie z pakietu MS Office.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi Worda, Excela i PowerPointa na poziomie podstawowym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi wykonać podstawowe operacje na tekście,

• potrafi formatować tekst,

• nabywa umiejętności tworzenia tabel,

• potrafi konstruować proste formuły,

• nabywa umiejętności formatowania danych w arkuszu,

• umie tworzyć bazy danych w Excelu,

• zna pojęcie tabeli przestawnej,

• umie stworzyć prezentację. 


Dla kogo:

• pracowników biurowych,

• pisarzy,

• sekretarek,

• statystyków,

• kosztorysantów,

• dla osób przygotowujących prezentacje,

• właścieli biur.


Czas trwania szkolenia: 50 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

MS Word - podstawowy:

• podstawowe operacje na tekście

• ustawianie formatu dokumentu: marginesy, ilość szpalt, nagłówki, stopki

• formatowanie akapitu: wyrównanie, odstępy, wcięcia

• wybór krojów i atrybutów pisma oraz płynne regulowanie jego wielkości 

• definiowanie stylów pisma 

• importowanie i łączenie grafiki z tekstem 

• tworzenie tabel 

• tworzenie wzorów matematycznych 

• wykorzystanie wbudowanego programu rysunkowego 

• tworzenie przypisów, podpisów pod rysunkami i tabelami 

• tworzenie automatycznych, wielopoziomowych spisów treści

• automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej

• wykorzystanie słownika synonimów i antonimów 

• metody edycji wielu dokumentów na raz 

• podgląd strony przed wydrukiem.

MS Excel - podstawowy:

• wprowadzanie i edycja danych w arkuszu, konstruowanie formuł (wzorów) 
zarządzanie plikami (zachowywanie plików na dysku, tworzenie nowych oraz otwieranie istniejących plików) 

• formatowanie danych w arkuszu, wprowadzenie pola tekstowego, wykorzystanie malarza formatów, 

• operacje na blokach danych: przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, podstawowe czynności związane z zarządzaniem arkuszem (dodawanie wierszy, kolumn, usuwanie oraz dodawanie arkuszy) 

• tworzenie arkuszy danych – praktyczne wykorzystanie różnych typów adresowania

• praca z funkcjami, omówienie najczęściej wykorzystywanych funkcji z różnych kategorii

• tworzenie i obsługa baz danych w programie Excel, automatyczne wypełnianie seriami danych różnych typów, sortowanie i filtrowanie

• tworzenie wykresów – graficzna prezentacja danych zgromadzonych w arkuszu 

• drukowanie arkusza

• wstawianie łącz między arkuszami i skoroszytami

• raport tabeli przestawnej

MS PowerPoint:

• Omówienie organizacji programu (elementy ekranu, paski i menu)

• Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie  prezentacji

• Tworzenie wyglądu prezentacji (wzorce, style, szablony, praca ze schematami kolorów)

• Praca ze slajdami (tworzenie nowego, kopiowanie, przenoszenie, zmiana układu, zmniejszanie i powiększanie)

• Dodawanie i formatowanie tekstu na slajdach

• Rysowanie (praca z edytorem rysunków) i praca z obiektami (rysunki, tabele, wykresy)

• Dodawanie dźwięku, narracji głosowej i filmów do slajdu

• Tworzenie notatki i materiałów informacyjnych

• Projektowanie elektronicznych pokazów slajdów (animacje, pokazy niestandardowe, przejścia slajdów, próba tempa)

• Drukowanie prezentacji i materiałów informacyjnych

• Powtórzenie i uzupełnienie materiału, egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Elementy pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!