ECDL

W naszym Ośrodku nie tylko możesz przygotować się do zdobycia certyfikatu ECDL, ale także przystąpić do egzaminu!

ECDL („European Computer Driving Licence”), znany na polskim rynku jako „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych”, jest  jednolitym dla całej Unii Europejskiej certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu umiejętności w zakresie korzystania z komputera. Korzyści płynących z ECDLa jest wiele:

*

*

źródło: http://ecdl.pl/o-ecdl/czym-jest-ecdl

*

*

ECDL swoim zakresem obejmuje wiele zagdnień (od podstawowej obsługi komputera, przez zaawansowaną grafikę, aż po projektowania wspomaganego komputerowo), które tworzą poszczególne moduły. Kandydat może zdawać egzaminy z modułu, który najbardziej mu odpowiada. Dokładna lista certyfikatów wraz z opisem wymagań została zamieszczona na: http://ecdl.pl/lista_certyfikatow
Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!