MS Access - zaawansowany

Szkolenie dla osób posiadających już doświadczenie w codziennej pracy z Accessem.


Cele szkolenia:

Ogólny:

zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Access na poziomie zaawansowanym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi  tworzyć zaawansowane kwerendy (także przy użyciu języka SQL),

• potrafi przygotować wygodny interfejs składający się z formularzy i raportów,

• nabywa umiejętności wykorzystania w swojej bazie możliwości języka VBA.


Dla kogo:

dla wszystkich osób posiadających podstawową znajomość obsługi programu MS Access,

pracowników biurowych,

• osób pracujących w działach spedycyjnych, magazynowych, działach sprzedaży,

• dla wszystkich osób, które wykorzystują bazy danych w pracy.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• wprowadzenie do SQL i Visual Basic dla programu Access, struktura i składnia języka, funkcje i operatory, zaawansowane wyrażenia,

• zaawansowane tworzenie zapytań z wykorzystaniem Query by Example (QBE) i Structured Query Language (SQL): zapytania zagnieżdżone, zapytania modyfikujące, zapytania właściwe (składające, definiujące dane, przekazujące),

• zaawansowane właściwości formularzy i raportów: szczegółowe omówienie atrybutów formantów, projektowanie złożonych formularzy i raportów,

• zaawansowane makropolecenia i obsługa zdarzeń: szczegółowe omówienie akcji w makropoleceniach, grupy makropoleceń i makropolecenia warunkowe, moduły,

• projektowanie interfejsu użytkownika bazy danych: tworzenie menu,

• tworzenie pasków narzędzi,

• tworzenie wykresów, elementy wykresu i ich formatowanie, nakładanie wykresów, wykresy w przestrzeni,

• ukrywanie obiektów, szyfrowanie danych, hasła i uprawnienia,

• bazy danych: naprawa, podział, replikacja, konwersja, analiza,

• drukowanie dokumentacji i danych,

• eksportowanie i importowanie danych,

• powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: MS Access - zaawansowany

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!