AutoCAD zaawansowany

Szkolenie dla osób pracujących z programem AutoCAD.


Cele szkolenia:

Ogólny:

• zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu AutoCAD na poziomie zaawansowanym.

Szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

zna zaawansowane obiekty,

nabywa umiejętność wykorzystywać wcześniej utworzonych rysunków,

potrafi zarządzać obiektami zewnętrznymi.


Dla kogo:

• dla wszystkich osób posiadających podstawową znajomość obsługi programu AutoCAD,

• kontruktorów,

• kreślarzy,

• architektów,

• osób wykonujących rysunki budowlane,

• uczniów i studentów szkół technicznych.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• Podsumowanie oraz przypomnienie najważniejszych zagadnień omówionych na kursie podstawowym.

• Definiowanie własnych układów współrzędnych (LUW).

• Definiowanie widoków.

• Modyfikacja zaawansowana obiektów.

• Eksport i import plików.

• Multilinia - definiowanie modyfikacja.

• Wstawianie obiektów.

• Grupowanie obiektów.

• Regiony i krawędzie.

• Praca z wieloma rzutniami.

• Obiekty płaskie w przestrzeni trójwymiarowej.

• Rysowanie powierzchniowe.

• Modyfikacja obiektów przestrzennych.

• Rysowanie bryłowe.

• Cechy i właściwości obiektów bryłowych.

• Modyfikacja brył.

• Rendering.

• Slajdy i pokaz.

• Prezentacje.

• Wymiana danych z innymi programami typu CAD.

• Dostosowywanie programu do własnych potrzeb.

• Inne opcje pod kątem zainteresowania grupy.

• Powtórzenie materiału.

• Egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: AutoCAD zaawansowany

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!