MS Word - zaawansowany

Więcej możliwości, bardziej złożone dokumenty, automatyzacja pracy.


Cele szkolenia:

Ogólny:

• zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Word na poziomie zaawansowanym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi przystosować Worda do swoich potrzeb poprzez modyfikowanie istniejących oraz tworzenie nowych pasków narzędzi,

• nabywa umiejętności pracy z korespondencją seryjną,

• potrafi samodzielnie tworzyć szablony,

• potrafi tworzyć własne makra.


Dla kogo:

• dla wszystkich osób posiadających podstawową znajomość obsługi programu MS Word,

•  pracowników biurowych,

• naukowców,

• pisarzy,

• dziennikarzy,

• sekretarek.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• modyfikacja wstążki, tworzenie własnych kart oraz grup ikon,

• połączenie dokumentów z plikami zawierającymi dane – korespondencja seryjna, nadruk na kopertach oraz etykietach adresowych,

• omówienie zaawansowanych opcji korespondencji seryjnej – wykorzystanie danych pochodzących z innych programów,

• opcje zabezpieczeń dokumentu,

• pojęcie sekcji – omówienie opcji związanych z sekcją (rozmiar papieru, numerowanie, nagłówki i stopki sekcji),

• tworzenie i szczegółowe dostosowanie stylów akapitów,

• wstawianie odsyłaczy, tworzenie indeksu haseł,

• praca z konspektami oraz z dokumentem głównym,

• sortowanie tekstu,

• przekształcanie tekstu w tabelę,

• wstawianie formuł matematycznych jako pól specjalnych Worda,

• wstawianie tabeli z programu Excel – połączenie programów Word i Excel,

• wstawianie wykresów z programu Excel oraz ich automatyczna lub ręczna aktualizacja,

• tworzenie prostych makr,

• definiowanie własnych skrótów klawiszowych,

• omówienie zaawansowanych opcji wydruku,

• powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: MS Word - zaawansowany

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!