MS Word - podstawowy

Standard w korespondencji biurowej. Dla każdego, kto wiele czasu spędza na pisaniu praktycznie niezbędny.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu MS Word na poziomie podstawowym.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

 potrafi formatować tekst,

 nabywa umiejętności wyboru krojów i atrybutów pisma,

 potrafi stworzyć tabelę, przypis, spis treści,

 potrafi edytować dokument,

 umie korzystać z gotowych wzorców dokumentów.


Dla kogo:

• pracowników biurowych,

• naukowców,

• pisarzy,

• dziennikarzy,

• sekretarek,

• dla wszystkich tych, którzy chcieliby nabyć umiejętność profesjonalnego redagowania tekstów.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• podstawowe operacje na tekście,

• ustawianie formatu dokumentu: marginesy, ilość szpalt, nagłówki, stopki,

• formatowanie akapitu: wyrównanie, odstępy, wcięcia,

• wybór krojów i atrybutów pisma oraz płynne regulowanie jego wielkości,

• definiowanie stylów pisma,

• importowanie i łączenie grafiki z tekstem,

• tworzenie tabel,

• tworzenie wzorów matematycznych,

• wykorzystanie wbudowanego programu rysunkowego,

• tworzenie przypisów, podpisów pod rysunkami i tabelami,

• tworzenie automatycznych, wielopoziomowych spisów treści,

• automatyczne sprawdzanie poprawności ortograficznej,

• wykorzystanie słownika synonimów i antonimów,

• metody edycji wielu dokumentów na raz,

• metody importu, łączenia i automatycznej aktualizacji danych pochodzących z innych programów,

• połączenie dokumentów z plikami zawierającymi dane – korespondencja seryjna,

• nadruk na kopertach oraz etykietach adresowych,

• podgląd strony przed wydrukiem,

• powtórzenie, uzupełnienie wiadomości

.


Organizacja i metodyka

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: MS Word - podstawowy

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!