Podstawowa obsługa komputera

Szkolenie umożliwiające nabycie umiejętności swobodnego korzystania z komputera i systemu operacyjnego Windows.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności podstawowej obsługi komputera.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi obsługiwać komputer,

• nabywa umiejętności wprowadzania, przeglądania i modyfikowania danych w komputerze,

• potrafi kopiować oraz przenosić dane pomiędzy komputerami i nośnikami danych,

• potrafi obsługiwać drukarkę,

• umie napisać tekst, wykonać proste obliczenia, stworzyć nieskomplikowaną prezentację,

• nabywa umiejętności z zakresu korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej.


Dla kogo:

dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani jakimkolwiek wykorzystaniem komputera. 


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• podstawowe pojęcia związane z pracą z systemem operacyjnym: komputer, system operacyjny, plik, katalog, dysk, drzewa katalogów,

• urządzenia peryferyjne, ich podział i parametry: klawiatury, myszy, trackballe, tablety, typy drukarek (ich wady i zalety), monitory, skanery, modemy,

• pamięci masowe: napędy CD, DVD, pamięci USB,

• obszary zastosowania komputerów osobistych oraz rodzaje aplikacji: edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, programy graficzne (bitmapowe i wektorowe), składu tekstów (DTP), wspomagające projektowanie (CAD), do zarządzania informacją, finansowo-księgowe, bazy danych, języki programowania, edukacyjne, gry, inne,

• uruchamianie systemu operacyjnego,

• pulpit i pasek zadań, praca z oknami: zmiana położenia, rozmiaru, minimalizacja oraz zamykanie okien,

• uruchamianie programów,

• wykorzystanie eksploratora do przeglądania zasobów komputera oraz do tworzenia własnych struktur folderów,

• ćwiczenia w tworzeniu struktur katalogowych, poruszanie się w strukturze katalogów,

• kopiowania plików oraz folderów za pomocą metody „przeciągnij i opuść” oraz z użyciem schowka,

• tworzenie plików graficznych za pomocą programu PAINT – ćwiczenia w zapisywaniu plików,

• praca z programem WORDPAD – tworzenie prostych dokumentów, ćwiczenia w przenoszeniu danych pomiędzy aplikacjami,

• praca z KOSZEM – zasada działania, odzyskiwanie skasowanych plików,

• znajdowanie plików i folderów,

• podstawowe ustawienia WINDOWS, praca z PANELEM STEROWANIA,

• przykładowa instalacja drukarki,

• zagadnienia dodatkowe,

• przykładowa instalacja programu,

• odinstalowanie programu,

• zastosowanie Internetu,

• przeglądanie przykładowych stron WWW, wyszukiwarka, usługi dostępne w Internecie (bankowość, zakupy, informacje, rozrywka),

• zakładanie konta poczty elektronicznej, wysyłanie i odbieranie wiadomości, wstawianie załączników, zasady bezpieczeństwa,

• powtórzenie i uzupełnienie materiału, egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Podstawowa obsługa komputera

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!