Projektowanie i intergracja sieci

LAN/WAN/Internet/VPN - wiele serwerów, wiele systemów sieciowych, wiele lokalizacji.

**

Cennik dojazdu do klienta (PLN netto)

w obrębie Katowic

35

poza Katowicami za każdy przejechany kilometr (w obie strony licząc od centrum Katowic)

1,5

Uwaga: w przypadku konieczności dojazdu do klienta do kosztów każdej z wymienionych poniżej usług należy doliczyć koszt dojazdu/dojazdów

*

*

*

Cennik prac serwisowych (PLN netto)

serwis i konfiguracja stacji roboczych PC

80/godz

zagadnienia sieciowe LAN/WAN (serwery, połączenia internetowe)*

100/godz

konfiguracja routera sprzętowego

150/godz

* Dotyczy systemów Linux/FreeBSD na platformie sprzętowej Intel.
* Opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 15 min.

*

*

Uwaga: w przypadku realizacji zlecenia serwisowego wymagane jest aby klient posiadał komplet oprogramowania którego dotyczy zlecenie w wersjach instalacyjnych. W przypadku niemożności wykonania zlecenia lub utrudnień w wykonaniu zlecenia z powodu braków w w/w oprogramowaniu konsekwencje ponosi klient (koszt zbędnego dojazdu, stracony czas, itd.)

*

Cennik Instalacji serwerów Unix/FreeBSD/Linux (PLN netto)

FreeBSD/Linux

instalacja systemu operacyjnego

300

instalacja serwera poczty

200

instalacja serwera www

200

instalacja serwera FTP

100

instalacja serwera proxy

200

instalacja serwera DHCP

100

instalacja serwera Samby

400

instalacja firewalla

300

*

Uwagi do cennika Instalacji serwerów Unix: Przez „instalację systemu operacyjnego” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • „postawienie” systemu + nadanie adresu IP
 • konfigurację iptables i fail2ban
 • wyłączenie niepotrzebnych usług na serwerze
 • podłączenie serwera do sieci

Przez „instalację serwera poczty” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • zainstalowanie i skonfigurowanie demona pocztowego do obsługi pojedynczej domeny internetowej
 • instalację do 5 kont poczty elektronicznej
 • włączenie filtrów antyspamowych i antywirusowych

Przez „instalację serwera www” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • uruchomienie serwera http
 • instalacji panelu administracyjnego
 • szyfrowane połączenia SSL: 100 zł
 • instalacja języka PHP
 • instalacja bazy danych Postgress/MySQL

Przez „instalację serwera Samby” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • pojedyńczy serwer ze zdefiniowanym dostępem do dysku, skonfigurowany jako domyślna przeglądarka komputerów nie współpracujacy z żadnym innym serwerem czy to Win NT, czy Unix bez specjalnej konfiguracji praw dostepu do plików.
 • jedna drukarka sieciowa
 • konfigurowanie spersonalizowanych praw dostępu do dysku (dla max 10 użytkowników)

Przez „instalację firewalla” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • dostosowanie reguł firewall’a do wymagań klienta
 • zabezpieczenie przed OPEN-RELAY – zabezpieczenie przed używaniem Państwa serwera do wysyłania t.zw. „spamów”
 • wycena innych rodzajow firewalli przeprowadzana jest na podstawie analizy potrzeb klienta.


Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!