3ds Max

Profesjonalny program do tworzenia trójwymiarowej grafiki i animacji.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu 3ds Max.

Szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

potrafi konfigurować program,

posługiwać się podstawowymi narzędziami oferowanymi przez 3ds Max,

umie modelować bryły,

potrafi nakładać materiały,

umie oświetalać scenę i ustawiać światła.


Dla kogo:

• graficy 2D i 3D,

• architetekci wnętrz,

• projektantci.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• wprowadzenie,

• interfejs,

• proste bryły,

• podstawowe transformacje,

• modyfikatory,

• materiały,

• włosy,

• symulacja ubrania,

• łączenie hierarchiczne,

• odwracanie wieloboków,

• edycja splajnów,

• szyba, lustro,

• materiały złożone,

• kamera z celem,

• światła,

• światło wolumetryczne,

• zaawansowane metody oświetlenia,

• przygotowanie "skóry",

• szkielet humanoida,

• nakładanie skóry na szkielet,

• ustawienie postaci,

• czas i importowanie obiektów,

• ustawienia renderingu,

• klucze i kontrolery animacji,

• ruch po ścieżce,

• swobodna animacja (freeform),

• animacja postaci,

• łączenie sekwencji ruchu,

• rendering i montaż filmu,

• powtórzenie materiału,

• egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: 3ds Max

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!