Blender

Nauka modelowania i renderowania obrazów oraz tworzenia animacji trójwymiarowych.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu Blender.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami,

• umie modelować bryły, nakładać materiały, oświetlać sceny i ustawiać światła,

• poznaje zasady animacji.

Dla kogo:

• graficy 2D i 3D,

architetekci wnętrz,

projektanci.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

wprowadzenie,

interfejs,

funkcje podstawowe,

funkcje podstawowe,

modelowanie - tryb obiektowy,

modelowanie - tryb edycji,

modelowanie - tryb rzeźbienia,

łączenie hierarchiczne, obiekty empty,

modyfikatory geometrii,

materiały,

tekstury parametryczne,

tekstury obrazkowe,

mapowanie UV,

światła, ustawienia,

kamera i oświetlenie świata,

podstawy animacji,

podstawy animacji - krzywe F,

armatura i rigging,

animacja postaci,

animacja ruchu po krzywej,

ustawienia renderingu,

emisja cząstek,

emisja cząstek - włosy,

symulacje fizyczne,

animacja nieliniowa, edytor NLA,

łączenie sekwencji ruchu, edytor VSE,

silniki renderujące Blender i Cycles,

rendering i montaż filmu,

powtórzenie materiału,

egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Blender

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!