Teoria poligrafii

Techniki składu publikacji.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności z teorii poligrafii.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

• potrafi przygotować publikacje do druku w formie wymaganej przez drukarnię,

• zna formaty plików graficznych,

• zna różne techniki druku,

• potrafi wskazać rodzaje cyfrowej prezentacji obrazu.

Dla kogo: dla wszystkich tych, którzy stanęli przed potrzebą przygotowania pełnokolorowej publikacji do druku przy pomocy komputera.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

•  Rodzaje cyfrowej reprezentacji obrazu w programach graficznych: grafika wektorowa, rastrowa (pixmapy) – uzasadnienie ich wykorzystania w kontekście przygotowania prac przeznaczonych do druku.

•  Zagadnienia związane z grafiką rastrową (bitmapową):

- pojęcie rozdzielczości, dobór rozdzielczości w zależności przeznaczenia i sposobu reprodukcji obrazu,
- metody opisu koloru piksela (tryby kolorów), dobór trybu w zależności od przeznaczenia obrazu, zagadnienia związane z konwersją kolorów,
- pozyskiwanie obrazów: cyfrowe aparaty fotograficzne (parametry techniczne), skanery (rodzaje skanerów, dobór parametrów skanowania), zasoby internetowe,
- wymogi określające przydatność obrazu do określonego zastosowania, zagadnienia związane ze skanowaniem, źródła potencjalnych problemów specyficznych dla grafiki rastrowej (efekt mory),
- narzędzia i ich wykorzystanie – zagadnienia związane z przygotowywaniem obrazów w programach graficznych (korekcja barwna, retusz).

• Narzędzia DTP, programy do grafiki wektorowej, programy do łamania publikacji.

• Formaty plików wykorzystywane w prepress – uzasadnienie wyboru określonego formatu:

- post-script - odmiany, cechy charakterystyczne wersji formatu, przygotowywanie plików PS, EPS,
- pdf - zakres wykorzystania i zasady przygotowywania plików z popularnych aplikacji graficznych,
- specyficzne cechy popularnych formatów zapisu plików bitmapowych (TIFF, EPS, JPG), ścieżki odcięcia, kompresja stratna.

• Kolory w procesie przygotowania do druku:

- addytywne a subtraktywne mieszanie barw, podstawa teoretyczna separacji barwnych,
- metody generacji czerni,
- parametry przyrostu plamki rastra i maksymalnego nafarbienia,
- ustawienia CMS - profile urządzeń,
- kalibracja urządzeń.

• Uzyskiwanie półtonów w procesie druku:

- rastrowanie modulowane amplitudowo: liniatura druku, kształty plamek rastra, kąty rastra, zjawisko mory, typowe błędy reprodukcji spowodowane wykorzystaniem rastra,
- rastrowanie modulowane częstotliwościowo (stochastycznie) - specyfika, zalety i wady.

• Przygotowanie plików dla drukarni – naświetlarni:

- technologie CTP i CTF,
- przygotowywanie plików pdf przeznaczonych do wykorzystania w drukarni,
- pliki PPD i sterowniki drukarek PS,
- dobór parametrów naświetlania,
- przygotowywanie publikacji do naświetlenia w różnych aplikacjach.

• Zagadnienia związane z przygotowaniem prac pod kątem wykorzystanej techniki druku:

- opis powszechnie stosowanych technik drukarskich (druk offsetowy, sitodruk, tampodruk, fleksografia),
- tworzenie w pracach zalewek, spadów i innych elementów warunkujących poprawne przygotowanie do druku,
- impozycja.

• Druk cyfrowy - urządzenia i technologie, przygotowanie prac.

• Tekst:

- podstawowe zasady i normy składu i łamania,
- narzędzia edycyjne w programach dtp,
- pozyskiwanie tekstów z wykorzystaniem technologii OCR.

• Powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Teoria poligrafii

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!