Adobe Photoshop

Jeden z najlepszych programów do tworzenia grafiki rastrowej.

Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu Adobe Photoshop.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

nabywa umiejętności edytowania, retuszu i fotomontażu zdjęć,

umie tworzyć grafiki oraz fotomontaże,

potrafi przygotowywać dokumenty do wydruku profesjonalnego.

Dla kogo:

• plastycy i graficy,

• fotograficy korzystający z komputerowych metod przetwarzania obrazów,

• pracownicy działów marketingu i reklamy,

• pracownicy redakcji i wydawnictw,

• osoby pracujące w działach fotoskładu,

• webmasterzy.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• Wprowadzenie:

- typy cyfrowej reprezentacji obrazu,
- specyfika map bitowych,
- pojęcie rozdzielczości, modelu przestrzeni barw.

• Okno programu:

- tworzymy nowe okno obrazu (dokumentu),
- elementy interfejsu: palety, zakładki, paski narzędzi,
- najważniejsze skróty klawiszowe,
- zamykanie programu.

• Praca z plikami:

- otwieranie już istniejącego pliku,
- zapisywanie plików oraz zapisywanie plików z jednoczesną zmianą ich formatu, formaty plików typowe dla prac drukowanych i mediów cyfrowych (Internetu).

• Narzędzia do malowania:

- wybieramy z Przybornika narzędzia "Pędzel i Ołówek",
- zmiana koloru narzędzia i tła,
- wypełnianie jednobarwnych obszarów narzędziem "Wiadro z farbą". 

• Zaznaczanie obrazu oraz jego elementów:

- zaznaczanie całego obrazu i anulowanie zaznaczenia, zaznaczanie elementów obrazu narzędziami "Zaznaczanie prostokątne i eliptyczne", zaznaczanie elementów obrazu narzędziami z grupy "Lasso", zaznaczanie fragmentu obrazu narzędziem  "Szybkie zaznaczanie",
- modyfikowanie konturu zaznaczenia poleceniem "Popraw krawędź",
- wypełnianie konturu zaznaczenia poleceniem "Wypełnij",
- dodawanie, odejmowanie, tworzenie części wspólnej zaznaczeń,
- zmiana kształtu zaznaczenia mechanizmem „szybka maska”. 

• Kopiowanie i wklejanie.

• Anulowanie wykonanych czynności.

• Ustawienia widoku (podglądu).

• Warstwy: 

- kolejność ułożenia warstw,
- efekty – style warstwy,
- mechanizm maski warstwy,
- krycie, tryby nałożenia warstwy,
- tworzenie nowej warstwy, powielanie już istniejącej i usuwanie wybranej,
- rodzaje warstw (piksele, kształty, tekst, obiekt inteligentny) – cechy i różnice,
- łączenie, scalanie warstw. 

• Linia prosta, wielokąty i inne kształty.

• Wypełnianie kształtu: kolor, wzorek, gradient.

• Podstawy edycji obrazów:

- obracanie, prostowanie, kadrowanie obrazów,
- usuwanie efektu czerwonych oczu,
- korekcja ekspozycji,
- zmiana kolorystyki obrazu i nasycenia barw poleceniami "Barwa/Nasycenie","Wariacje" i narzędziem "Gąbka",
- zmiana jasności i kontrastu obrazów,
- zamiana obrazów kolorowych w czarno-białe i w kolorze sepii,
- zmiana rozmiaru obszaru roboczego.

• Usuwanie niepotrzebnych fragmentów ze zdjęć przy użyciu narzędzi: "Łatka", "Punktowy pędzel korygujący", "Stempel", "Gumka".

• Filtry:

- filtry: artystyczne, korygujące, fotograficzne,
- usuwanie szumów za pomocą filtra "Redukcja szumu",
- wyostrzanie obrazu za pomocą filtra "Wyostrzenie".

• Tekst w Photoshopie.

• Drukowanie pojedynczych obrazów, pakietów zdjęć i stykówek.

• Tworzenie i zastosowania ścieżek (krzywych Beziera). 

• Powtórzenie wiadomości i egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Adobe Photoshop

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!