CorelDraw

Niezbędnik każdego grafika - wszechstronny, elastyczny, łatwy w obsłudze.


Cele szkolenia:

Ogólny: zdobycie praktycznej umiejętności obsługi programu CorelDraw.

Szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

zna strukturę funkcjonalną programu CorelDraw,

umie tworzyć ogłoszenia prasowe, ulotkę, plakat, folder, wizytówkę, znak firmowy, oraz inne grafiki czarno-białe i kolorowe,

potrafi przygotowywać dokumentu do wydruku profesjonalnego.


Dla kogo:

• grafików i plastyków,

• pracowników działów marketingu i reklamy,

• pracowników redakcji i wydawnictw,

• architektów i projektantów stron WWW


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• Wprowadzenie - metody cyfrowego przetwarzania obrazów - grafika wektorowa i rastrowa, cechy i zakres zastosowań.

Interfejs CorelDraw - narzędzia, palety, okna dokowane, menu, obszar roboczy - ustawienia formatu i orientacji stron.

Elementarne działania w aplikacji:

-   tworzenie prostych obiektów (prostokąt, elipsa, wielokąt…),
-   metody selekcji,
-   grupowanie,
-   kolejność obiektów,
-   transformacje z użyciem myszy,
-   nadawanie cech konturu i wypełnienia,
-   powielanie obiektów,
-   powtarzanie operacji,
-   ćwiczenia - tworzenie prostych rysunków.

Zasady definiowania kolorów w grafice komputerowej (wybór modelu koloru), okno wypełnienia jednolitego - definiowanie kolorów dla prac przeznaczonych do druku i prac ekranowych, wykorzystanie palet, wzorników, kolorów dodatkowych (spot). 

Reprodukcja kolorów na różnych urządzeniach (ekran, drukarka) - ustawienia systemu zarządzania kolorem.

Wykorzystanie dostępnych w aplikacji typów wypełnień (gradienty, desenie, tekstury).

Ustawienia konturu obiektu - dostępne opcje (linie przerywane, kaligrafia, strzałki, skalowanie, prezentacja konturu za obiektem), konwersja konturu w obiekt.

Narzędzia kształtowania (spawanie, przycinanie, część wspólna) - praktyczne wykorzystanie w przykładowych rysunkach.

Precyzyjne rysowanie – przekształcanie obiektów z wykorzystaniem paska właściwości oraz palet transformacji (skala, obrót, odbicie lustrzane, pochylenie), wykorzystanie siatki i prowadnic.

Narzędzie kształtu, zmiana wyglądu obiektów parametrycznych.

Krzywe Beziera - tworzenie, edycja, łączenie ścieżek, zamiana na krzywe obiektów rysunkowych i tekstu. Ćwiczenia - rysunki przykładowych kształtów.

Narzędzia tekstu, ustawienia formatowania i typografii, przekształcenia tekstu narzędziem kształtu, opisywanie tekstu na ścieżce, kształtowanie ramek tekstowych, obłamywanie tekstem obiektów, zamiana na krzywe.

Efekty wektorowe: obwiednia, obrys, metamorfoza, głębia, perspektywa, zniekształcenia. Omówienie dostępnych opcji, praktyczne wykorzystanie efektów - przykładowe rysunki.

Przezroczystość i filtry soczewek, efekt cienia.

Import map bitowych, zamiana do bitmapy (tryby, rozdzielczości), efekty dla map bitowych dostępne w programie.

Opcje i podgląd wydruku - zagadnienia związane z przygotowaniem do druku, separacje barwne, proste impozycje.

Współpraca z innymi aplikacjami, opcje importu i eksportu, opcje związane z przygotowaniem plików pdf.

Powtórzenie wiadomości i egzamin.


Organizacja i metodyka:

Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).


Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: CorelDraw

*pola wymaganeNasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!