Projektowanie stron www

Tworzenie stron internetowych od podstaw.


Cele szkolenia:

Ogólny:

zdobycie praktycznej umiejętności tworzenia stron internetowych.

Szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

zna architekturę, kompozycję plastyczną i graficzną strony internetowej,

poznaje język HTML,

zna grafikę użytkową stron WWW,

zna CSS oraz CMS.


Dla kogo:

• osób zainteresowanych stworzeniem własnej strony www,

• osób, które będą zarządzały stoną internetową.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

• Wstęp - ogólne informacje na temat technologii i mechanizmów wykorzystywanych w sieci www.

• Dobór oprogramowania, metody testowania projektu witryny.

• Struktura dokumentu: HTML - rozwój i wersje,  deklaracje DTD, zgodność przeglądarek internetowych ze standardami, składnia i zasady budowania poprawnej stuktury dokumentu, znaczniki strukturalne, prezentacyjne i hipertekstowe – opis elementów i ich podstawowych atrybutów, elementy pozwalające na prezentację treści graficznej i multimediów, elementy formularzy.

• Prezentacja treści: CSS - wersje standardu, składnia, zasady stosowania stylów, selektory, atrybuty, kaskadowość i dziedziczenie. Wykorzystanie css do: budowania układu wizualnego dokumentu, ustawień typografii i nadawania efektów graficznych.

• Projektowanie z uwzględnieniem możliwości urządzeń mobilnych (strony responsywne), wykorzystanie gotowych szkieletów stron i szablonów (initializer, html boilerplate, bootstrap).

• Popularne technologie wykorzystywane do programowania po stronie przeglądarki internetowej (javascript - jquery i inne frameworki), przykłady użycia.

• Popularne technologie wykorzystywane do programowania po stronie serwera (php), podstawy i przykłady użycia.

• Usługi hostingowe i publikowanie projektu.

• Instalacja i konfiguracja systemu zarządzania treścią (CMS), tworzenie szablonów i struktury dokumentów, wykorzystanie rozszerzeń cms do zwiększenia funkcjonalności witryny (agregacja dokumentów, komentarze, galerie ilustracji).


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!