MS PowerPoint

Łatwe i szybkie tworzenie prezentacji multimedialnych.


Cele szkolenia:

Ogólny:

• zdobycie praktycznej umiejętności obsługi PowerPointa.

Szczegółowe:

Uczesnik szkolenia:

• zna organizację programu,

• nabywa umiejętności tworzenia prezentacji,

• umie rysować i pracować z obiektami,

• nabywa umiejętności tworzenia materiałów informacyjnych.  


Dla kogo:

• dla osób przygotowujących prezentacje na seminaria, konferencje itp.,

• dla wszystkich osób, które wykorzystują bazy danych w pracy.


Czas trwania szkolenia: 15 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:

• Omówienie organizacji programu (elementy ekranu, paski i menu),

• Tworzenie, otwieranie, zapisywanie i zamykanie  prezentacji,        

• Tworzenie wyglądu prezentacji (wzorce, style, szablony, praca ze schematami kolorów),          

• Praca ze slajdami (tworzenie nowego, kopiowanie, przenoszenie, zmiana układu, zmniejszanie i powiększanie),

• Dodawanie i formatowanie tekstu na slajdach,

• Rysowanie (praca z edytorem rysunków) i praca z obiektami (rysunki, tabele, wykresy),

• Dodawanie dźwięku, narracji głosowej i filmów do slajdu,           

• Tworzenie notatki i materiałów informacyjnych,

• Projektowanie elektronicznych pokazów slajdów (animacje, pokazy niestandardowe, przejścia slajdów, próba tempa),         

• Drukowanie prezentacji i materiałów informacyjnych, 

• Powtórzenie i uzupełnienie materiału, egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!