Marketing internetowy

Dowiedz się jak wypromować swoją stronę i zdobyć nowych klientów.


Cele szkolenia:

Ogólny:

zdobycie zdobycie praktycznych umiejętności z marketingu internetowego.

Szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:

zna platformy e-commerce,

zna pojęcie bezpieczeństwa w sieci,

potrafi optymalizować i pozycjonować strony internetowe,

zna budowę strony internetowej.


Dla kogo:

• dla pracowników marketingu,

• dla właścieli stron internetowych,

• dla osób zamujących się sprzedażą internetową,

• dla osób, które chcą wypromować swoją stronę internetową.


Czas trwania szkolenia: 30 godzin lekcyjnych


Program szkolenia:  

Wprowadzenie w tematykę sieci komputerowych, historia i charakterystyka Internetu, usługi internetowe, rodzaje stron internetowych, Internet a wizerunek firmy.

•  Bezpieczeństwo w sieci Internet (strony WWW, e-mail, ochrona danych, wirusy, trojany, pishing i inne).

•  Budowa strony WWW – projekt graficzny, estetyka strony, kompozycja zawartości, płatne i bezpłatne szablony stron WWW, podstawy HTML i CSS, ćwiczenia praktyczne.

•  CMS czyli systemy zarządzania treścią – przegląd i omówienie rozwiązań płatnych i bezpłatnych, ćwiczenia praktyczne.

•  Platformy e-commerce (sklepy internetowe) – przegląd i omówienie rozwiązań płatnych i bezpłatnych.

•  Handel internetowy w praktyce – prawa konsumenta, klauzule abuzywne, ochrona danych osobowych, polityka prywatności, pliki cookies, internetowe systemy płatności.

•  Interfejs użytkownika, webusability oraz User Experience (UX), analityka internetowa, pomiar ruchu na stronie (Google Analitycs i inne systemy).

•  Reklama w Internecie, rodzaje nośników reklamy i ich efektywność, e-mail marketing czyli mailing reklamowy

•  SEO i SEM czyli optymalizacja i pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach.

•  Multimedia w Internecie: animacje, dźwięk, filmy – zastosowanie w promocji i reklamie.

•  Powtórzenie materiału, podsumowanie oraz egzamin.


Organizacja i metodyka:

• Szkolenia w trybie indywidualnym i grupowym.

• Spotkania grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym odgórnie harmonogramem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00.

• Szkolenie polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem (case study).

• Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Nasz adres

DEMO Adam Fałda, Krzysztof Graca Spółka Jawna
40-085 Katowice
ul. Mickiewicza 29
tel. (032) 207 31 00, 207 31 01
kursy@demo.pl

Jak dojechać?

Skontaktuj się!