DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalkaWizytówka firmy DEMO

Ośrodek DEMO istnieje od 1991r. Naszą misją jest wysokiej jakości kształcenie przy zachowaniu stosunkowo niskiej ceny. Wypracowaliśmy a następnie wdrożyliśmy skuteczny system zapewnienia jakości kształcenia. Priorytetem jest dla nas zadowolenie naszych klientów. Jesteśmy jednym z wiodących ośrodków szkoleniowych w regionie cieszącym się nieskazitelną opinią. Wysoka jakość kształcenia jest wręcz naszą obsesją a nasi zadowoleni klienci są naszą najlepszą reklamą. Absolwenci naszych szkoleń są bardzo atrakcyjni na rynku pracy, czego dowodem są liczni pracodawcy zgłaszający do nas zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ofertowanych przez nas kursów.
DEMO posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży szkoleniowej zapewniając wysoką jakość usług szkoleniowych na szeroką skalę. Prowadzimy kursy komputerowe zarówno dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Mamy wypracowaną renomę a nasi klienci chętnie do nas wracają . Demo aktywnie uczestniczy w projektach szkoleń dofinansowanych z funduszy strukturalnych.
W latach 2006-2008 w partnerstwie z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Ośrodek Szkoleń Informatycznych Demo organizował szkolenia w projekcie „Enter@woman” w ramach SPO RZL 2004-2006, dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków EFS (200 osób).
Braliśmy także udział w szkoleniach dla sektora MŚP w ramach programów PHARE RZL 2000 oraz  2001 oraz w ramach projektu Rozwój Kapitału Ludzkiego w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach współfinansowanego z EFS.
Obecnie w partnerstwie z GARR realizujemy projekt „ Komputer szybciej, prościej”.
Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki (169 osób).
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić słuchaczom jak najlepsze warunki kształcenia. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalową w ścisłym centrum Katowic (ul. Mickiewicza 29). Wszystkie pracownie są wyposażone w nowoczesny (stale modernizowany) sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie.

DEMO jest dynamiczną, stale rozwijającą się firmą, szybko reagującą na zmiany rynku pracy i edukacji Firma DEMO to nie tylko szkolenia. Posiadamy własne studio grafiki, oraz dział informatyczny.
Jesteśmy założycielem Szkoły Policealnej Informatyki NOVUM (1993), która rozpoczęła działalność w 1993 roku na terenie Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Cechą charakterystyczną Szkoły Policealnej Informatyki NOVUM było oparcie rozwoju na współpracy z kadrą akademicką oraz innowacyjność - szkoła jako jedna z pierwszych szkół w Polsce wprowadziła autorskie kierunki nauczania związane z grafiką komputerową (1994) oraz technologiami internetowymi (1997). Powyższe cechy sprawiły, że szkoła mogła poszczycić się studentami z terenu całego kraju  stając się największą tego typu placówką w województwie (770 studentów informatyki i grafiki komputerowej pobierających równocześnie naukę, 3500 absolwentów).
Szkoła Policealna Informatyki NOVUM przy Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach nadal prowadzi zajęcia na kierunku Informatyka o specjalności technologie internetowe i multimedia. Szkoła posiadając uprawnienia szkoły publicznej wydaje świadectwa państwowe i znajduje się pod ciągłym nadzorem Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach.

Efektem syntezy 12 lat doświadczeń Szkoły Policealnej Informatyki NOVUM oraz Ośrodka Szkolenia Informatycznego DEMO (1991) było powołanie
Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych. WSTI jest godnym kontynuatorem tradycji edukacyjnych dotychczasowych placówek korzystając z ich kadry, idei, doświadczeń oraz infrastruktury technicznej, organizacyjnej, lokalowej i prawnej. WSTI działając w ramach formuły szkoły wyższej posiada doskonałe warunki do dalszego rozwoju stwarzając tym samym atrakcyjne możliwości dla studentów - przyszłych inżynierów informatyki.

Dział informatyczny DemoNet to zespół cechujący się kreatywnością, inwencją oraz świeżością pomysłów. Profesjonalnie wykonane usługi informatyczne są dostępne dla każdego, również dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na korzystanie z usług drogich firm. Internet daje ogromne możliwości rozwoju, z których można, a nawet należy skorzystać.
Dział Demonet prowadzi działalność w zakresie usług instalacyjnych tj. łącza stałe, sieci bezprzewodowe, integracja baz danych z serwisami www, usługi hostingowe: rejestracja i przedłużanienie domen, obsługa stron www i poczty e - mail, bazy danych, projektowanie serwisów www, rowiązywanie problemów i awarii u Klientów. Wspólnym mianownikiem dla pracowników jest profesjonalizm i kompetencje, na które składają się: wiedza, doświadczenie i motywacja. Wspólne są także wartości, będące fundamentem działań Demo: koncentracja na Kliencie, skuteczność i zaufanie.