DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalkaProjektowanie i integracja sieci

Cennik dojazdu do klienta (PLN netto)

w obrębie Katowic 35
poza Katowicami za każdy przejechany kilometr (w obie strony licząc od centrum Katowic) 1,5

Uwaga: w przypadku konieczności dojazdu do klienta do kosztów każdej z wymienionych poniżej usług należy doliczyć koszt dojazdu/dojazdów.

Cennik prac serwisowych (PLN netto)

Opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 15 min.

serwis i konfiguracja stacji roboczych PC* 60/godz
zagadnienia sieciowe LAN/WAN (serwery, połączenia internetowe)** 80/godz.
konfiguracja routera Cisco/3Com/RAD 100/godz

* W przypadku stacji roboczych Apple Macintosch stawka wzrasta o 50%

** Dotyczy systemów NetWare, NT/Win2000, Linux/FreeBSD na platformie sprzętowej Intel. W przypadku innych systemów (np. Solaris) lub platform sprzętowych stawka wzrasta o 50%.

Uwaga: w przypadku realizacji zlecenia serwisowego wymagane jest aby klient posiadał komplet oprogramowania którego dotyczy zlecenie w wersjach instalacyjnych. W przypadku niemożności wykonania zlecenia lub utrudnień w wykonaniu zlecenia z powodu braków w w/w oprogramowaniu konsekwencje ponosi klient (koszt zbędnego dojazdu, stracony czas, itd.)

Cennik Instalacji serwerów Unix FreeBSD/Linux/Solaris (PLN netto)

FreeBSD/Linux Solaris (na PC oraz SUN Sparc)
instalacja systemu operacyjnego * 450 1350
instalacja serwera poczty * 100 150
instalacja serwera www * 100 150
instalacja serwera FTP 100 150
instalacja serwera proxy 200 300
instalacja serwera DHCP 100 150
instalacja serwera Samby * 200 300
instalacja firewalla * 200 300

Uwagi do cennika Instalacji serwerów Unix: Przez „instalację systemu operacyjnego” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • „postawienie” systemu + nadanie adresu IP
 • konfigurację maskarady
 • wyłączenie niepotrzebnych usług na serwerze
 • podłączenie serwera do sieci (poprzez koncentrator)

 

Przez „instalację serwera poczty” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • zainstalowanie i skonfigurowanie demona pocztowego do obslugi pojedynczej domeny internetowej
 • instalację do 5 kont poczty elektronicznej

Opłaty dodatkowe:

 • dołożenie obsługi kolejnej domeny internetowej: 25 zł
 • powiadamianie na komórki o przyjściu poczty: 100 zł
 • filtry antyspamowe: 25 zł (za każdy wpis domenowy)
 • instalacja kont poczty elektronicznej: 7 zł (za każde rozpoczęte 5 szt.)
 • instalcja oprogramowania kontroli antywirusowej poczty (przychodzącej) : 200 zł (uwaga: licencja płatna dodatkowo)

Przez „instalację serwera www” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • uruchomienie serwera dla jednej domeny internetowej
 • zdefiniowanie pojedyńczego katalogu cgi-bin dla skryptów

Opłaty dodatkowe:

 • dołożenie każdej następnej domeny: 25 zł
 • szyfrowane połączenia SSL: tel.
 • instalacja języka PHP: 200 zł
 • instalacja bazy danych Postgress: 200 zł

Przez „instalację serwera Samby” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • pojedyńczy serwer ze zdefiniowanym dostępem do dysku, skonfigurowany jako domyślna przeglądarka komputerów nie współpracujacy z żadnym innym serwerem czy to Win NT, czy Unix bez specjalnej konfiguracji praw dostepu do plików.
 • jedna drukarka sieciowa

Opłaty dodatkowe:

 • konfigurowanie spersonalizowanych praw dostępu do dysku (dla max 10 użytkowników): 100 zł
 • za każdego następnego użytkownika: 10 pln

Przez „instalację firewalla” rozumie się instalację podstawową czyli:

 • firewall który przepuszcza tylko pocztę i strony WWW, resztę blokuje

Opłaty dodatkowe:

 • zabezpieczenie przed OPEN-RELAY – zabezpieczenie przed używaniem Państwa serwera do wysyłania t.zw. „spamów” – 75 PLN

Wycena innych rodzajow firewalli przeprowadzana jest na podstawie analizy potrzeb klienta.

Cennik instalacji pozostałych systemów operacyjnych

Instalacja i konfiguracja sieci NetWare tel.
Instalacja i konfiguracja sieci Windows NT/2000 tel.
Integracja sieci NetWare/NT/Unix tel.

Cennik instalacji fax-modemów „telefonicznych” (PLN netto)

Windows 95/98/ME/NT/2000 Linux/FreeBSD
instalacja fax-modemu analogowego w stacji roboczej wraz z oprogramowaniem modemu 80 100
dodatkowa instalacja oprogramowania faxu w modemie analogowym 50 200
nstalacja modemu w serwerze z dodaniem oprogramowania współdzielenia modemu dla stacji roboczych 400 300
konfiguracja jednej stacji roboczej do połączeń z internetem poprzez serwer lokalny z funkcją współdzielenia modemu 20 20