DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalka Unix - administrator

I. Przeznaczenie kursu i jego adresaci

Wiadomą sprawą jest, że w każdym systemie sieciowym niezależnie od tego, gdzie jest on używany, czy to w bankowości, w przedsiębiorstwie przemysłowym, czy handlowym musi być człowiek odpowiedzialny za to, aby wszyscy, którzy go używają, mogli pracować bezproblemowo i bezpiecznie. Taką osobą jest administrator systemu. Jeśli użytkowanie Linuxa nie sprawia ci już problemów, to znaczy, że poznałeś zalety tego systemu. Jeśli dodatkowo jest to dla ciebie interesujący temat, to powinieneś poznać system Unix na kursie administratora.

Warunkiem przystąpienia do kursu przygotowującego do roli administratora jest wcześniejsze uczestnictwo w kursie użytkownika Linuxa oraz poświęcenie kilku godzin na praktyczne poznanie systemu, gdyż tylko wtedy będziesz miał podbudowę, aby zrozumieć bardziej złożone problemy związane z zarządzaniem systemem.

II. Tematyka zajęć

Konserwacja sieci i jej optymalizacja jest zadaniem wymagającym stałego nadzoru odpowiednio przeszkolonej osoby. Głównymi zagadnieniami sprzętowymi, którymi musi się zajmować administrator i które poznasz na kursie, są: konfiguracja sprzętu sieciowego, dodawanie w razie potrzeby odpowiednich zasobów do systemu (pamięci operacyjnej, dyskowej), instalacja drukarek sieciowych, itp. Poznasz także protokoły sieciowe używane przez Linuxa, będące głównym składnikiem komunikacji między komputerami.

Dowiesz się, jak przygotować serwer do pracy w Internecie w takich zastosowaniach, jak: zarządzanie pocztą elektroniczną, praca jako serwer FTP, serwer WWW, czy serwer grup dyskusyjnych. Przy poważniejszym zastosowaniu systemu w Internecie pomocna też będzie wiedza, jak poprawić wydajność sieci, na przykład przez zapamiętywanie często odczytywanych danych (serwer PROXY). Niezbędne w pracy będzie Ci także poznanie sposobu przekazywania danych między sieciami, czyli routing'u, a wcześniej takich pojęć, jak: klasa IP, adres sieci, maska sieci, adres rozgłoszeniowy. Tematy można jeszcze długo wymieniać: konfiguracja Xwindow, NAT (tworzenie podsieci z "bezpiecznymi" adresami IP), TeX (system formatowania tekstu do składu), języki programowania używane w Linuxie (skrypty powłoki, Perl, TCL, itp.), zasada działania i konfiguracja DNS, tworzenie sieciowego systemu plików (NFS), archiwizacja danych, konfiguracja poczty (SendMail, POP3).

Możesz także dowiedzieć się jak przystosować Linuxa do współpracy z innymi systemami, np. Novell Netware lub Windows 95/98/NT (SAMBA). Jeśli chcesz poznać tajniki coraz bardziej ostatnio popularnego Linuxa możesz poznać jego różne dystrybucje np. RedHat, Debian, czy SuSE.

Główny nacisk kładzie się na kursie na zapewnienie bezpieczeństwa danym, które są przechowywane na serwerze. Będziesz wiedział, jak zabezpieczyć system przed wejściem do niego niepowołanych osób oraz jak śledzić próby takich włamań.

 • instalacja systemu
  - przygotowanie dysku – partycjonowanie,
  - zarządzanie loaderem system,
 • wstęp do administrowania systemem,
 • zadania administratora, komunikacja z innymi użytkownikami, programy wspomagające,
 • podstawowe pojęcia Linuxa,
 • pliki, procesy, urządzenia, system plików,
 • narzędzia administratora,
 • system pomocy,
 • zarządzanie programami – serwery repozytoryjne,
  - instalacja, deinstalacja i upgrade oprogramowania,
 • polecenia grep, awk i inne narzędzia,
 • włączanie i wyłączanie systemu,
 • proces ładowania systemu, wyłączanie i sytuacje awaryjne,
 • konta użytkowników,
  - rodzaje kont użytkowników,
  - dodawanie i usuwanie użytkowników, grup, standardowi użytkownicy i grupy Linuxa,
  - bezpieczeństwo, prawa dostępu, logowanie, ochrona plików,
 • system plików i dyski:
  - monitorowanie i zarządzanie dyskami,
  - kopie zapasowe i ich odtwarzanie,
  - archiwizacja i narzędzia do jej obsługi,
 • zarządzanie zasobami systemowymi,
  - kontrolowanie obciążenia procesora i procesorów, zarządzanie pamięcią, narzędzia do monitorowania, zarządzanie przestrzenią dyskową,
  - limity dyskowe,
 • automatyzacja zadań, skrypty,
 • automatyzacja zadań za pomocą crona i at,
 • podstawy programowania w powłoce bash,
 • uruchamianie programów w tle,
 • dodawanie terminali,
 • interfejsy sieciowe - konfiguracja sieci - zarządzanie sieciami TCP/IP,
  - podstawowe pojęcia związane z TCP/IP, monitorowanie i bezpieczeństwo pracy w sieci,
 • drukarki i podsystem drukowania,
  - serwer plików – Samba – zarządzanie,
  - serwer FTP - konfiguracja,
 • poczta elektroniczna,
  - postawy konfiguracji systemu pocztowego,
 • konfigurowanie i przebudowa jądra,
 • powtórzenie i uzupełnienie wiadomości,
 • egzamin.

III. Co będziesz potrafił po zakończeniu kursu?


Będziesz umiał zainstalować system na nowym sprzęcie w taki sposób, aby zagwarantował on jak najbardziej optymalną pracę systemu. Także doinstalowanie nowych elementów do już istniejącej sieci nie będzie stwarzało dla Ciebie większych problemów. Będziesz potrafił zakładać nowe konta, przydzielać im odpowiednie prawa, zmieniać uprawnienia już istniejących, blokować oraz usuwać zbędne konta użytkowników. Poznasz także, w jaki sposób przydzielać im odpowiednią ilość zasobów systemowych (np. ilość miejsca na dysku, który mogą zająć). Będziesz wiedział, jak administrować podłączonym do Internetu systemem zawierającym dużą ilość usług. Będziesz wiedział jak konfigurować usługi FTP, Samba i CUPS .

buton_cennik