DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalkaWarunki szkoleń

Uczyniliśmy wiele, aby oferta i warunki proponowane przez naszą firmę były atrakcyjne:

Wykładowcy

zdj10Każdy nowy wykładowca poddawany jest szczegółowym testom. Najpierw odpowiada na kilka zestawów pytań, badających jego: wiedzę z zakresu prowadzonego kursu, wiedzę ogólnoinformatyczną, zdolności dydaktyczne oraz umiejętności precyzyjnego formułowania myśli. W przypadku pozytywnego rezultatu, jest on szczegółowo zapoznawany z metodyką prowadzenia kursów opracowaną w OSI DEMO.

Kolejna faza weryfikacji kandydata polega na prowadzeniu kursu w formie pomocnika doświadczonego kolegi. Jeśli sprawdzi się w praktyce, zostaje włączony do zespołu naszych dydaktyków. Teraz może prowadzić kursy samodzielnie, choć weryfikacja nigdy się nie kończy. Każdy kursant na każdym kursie wypełnia ankietę, pozwalającą nam w sposób ciągły badać jakość pracy wykładowców oraz satysfakcję klientów z naszych usług.

Warunki nauki

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych salach szkoleniowych. Każdy kursant pracuje przy osobnym komputerze. W przypadku kursu podstawowego istnieje możliwość wyboru wariantu dwuosobowego. Każdy kurs polega na praktycznym rozwiązywaniu szeregu zadań mogących pojawić się w trakcie pracy z komputerem. W trakcie naszych kursów zdobywa się więc nie tylko wiedzę, ale i umiejętności.

Zapewniamy, w trakcie nauki jak i po jej ukończeniu:

  • bezpłatny dostęp do naszych komputerów,
  • pomoc telefoniczną.

Programy kursów oraz sposób ich prowadzenia zostały dobrane przez fachowców. Uczysz się dokładnie tego, co będzie Ci potrzebne.

Prowadzenie działalności szkoleniowej na dużą skalę umożliwiło znaczącą redukcję kosztów. Pozwala nam to zaoferować korzystny stosunek możliwości i jakości do ceny.

Tryb nauki

W OSI DEMO umiejętności mogą być zdobywane stopniowo. W istocie, grupę kursów można potraktować jako jeden większy kurs składający się z etapów. Podział na elementy umożliwia elastyczny dobór tematów w zależności od indywidualnych potrzeb. Jest to tym istotniejsze, że nie każdy jest w stanie na początku drogi dokładnie określić, co będzie mu rzeczywiście potrzebne.

Dla wielu ludzi o niewygórowanych wymaganiach kurs podstawowy może okazać się wystarczający. Tym niemniej pełni on równocześnie rolę pierwszego kroku.

Chcielibyśmy podkreślić, że oferujemy szeroki zakres szkoleń prowadzonych w ramach indywidualnych konsultacji. Każdy z oferowanych przez nas kursów można przejść zarówno w trybie grupowym jak i indywidualnym.

Wiele zagadnień typowo specjalistycznych, o ograniczonym kręgu odbiorców, wykładanych jest na zamówienie. Polecamy min: WordPro, Lotus 1-2-3, QuatroPro, Access, C/C++ for DOS/Windows, dBase, Clipper oraz wiele innych. Dni, godziny oraz czas zajęć dostosowujemy do potrzeb naszych klientów.