DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalkaMS Excel - zaawansowany

I. Przeznaczenie kursu i do kogo jest on adresowany

Jeżeli stopień Twojej kontroli nad programem Excel wydaje Ci się niewystarczający, a chciałbyś wykorzystać olbrzymie możliwości drzemiące w zaawansowanych narzędziach arkusza kalkulacyjnego Excel, to właśnie ten kurs wraz z poruszaną w jego trakcie tematyką dostarczy Ci niezbędnych wiadomości, które pozwolą Ci na efektywne wykorzystanie właśnie tych zaawansowanych narzędzi.

excel2007-1small

Kurs ten jest kontynuacją podstawowego kursu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel. Dlatego też znajomość podstawowych zasad obsługi tego programu jest niezbędna do tego, by ten kurs był dla Ciebie zrozumiały i odniósł pożądany skutek. Jeżeli posiadasz taką wiedzę, to jesteś właściwą osobą.

Szkolenie jest przeznaczone dla tych wszystkich, którzy pracują z programem Excel na co dzień i chcą pracę z tym programem uczynić jeszcze bardziej efektywną.  Również dla osób, które sporządzają kompleksowe analizy i chciałyby ten proces usprawnić poprzez wykorzystanie odpowiednich narzędzi dostarczanych przez arkusz kalkulacyjny Excel, jak również dla wszystkich tych osób, które uważają, że wiedzę przez nich posiadaną w tej tematyce warto wzbogacić o dodatkowe zaawansowane zagadnienia.

II. Tematyka zajęć

 • tworzenie własnych pasków narzędzi oraz szablonów,
 • wymiana danych pomiędzy Excelem a innymi aplikacjami,
 • zabezpieczanie danych w arkuszu (ukrywanie i zabezpieczanie hasłem fragmentów lub całego arkusza),
 • zaawansowane opcje obsługi baz danych w arkuszu kalkulacyjnym,
 • wykorzystanie filtra zaawansowanego,
 • tworzenie i obsługa tabel przestawnych,
 • tworzenie i obsługa scenariuszy,
 • omówienie funkcji grupowania i rozgrupowywania danych w arkuszu,
 • praca z narzędziem SUMY POŚREDNIE,
 • praca z narzędziem SZUKAJ WYNIKU – praktyczne zastosowanie,
 • wykorzystanie zaawansowanych funkcji statystycznych, finansowych, logicznych oraz baz danych,
 • tworzenie prostych makr,
 • modyfikacje kodu makropoleceń w Visual Basic,
 • projektowanie interaktywnych formularzy,
 • zagnieżdżanie funkcji,
 • powtórzenie, uzupełnienie wiadomości oraz egzamin.


III. Co będziesz potrafił po jego zakończeniu?

Będziesz potrafił między innymi: przystosować Excela do swoich potrzeb poprzez modyfikowanie istniejących oraz tworzenie nowych pasków narzędzi, samodzielnie tworzyć szablony, stworzyć odpowiednie makro, które zautomatyzuje wykonywanie konkretnych czynności. Będziesz potrafił pracować z tabelami przestawnymi, co pozwoli Ci spojrzeć na wiele rzeczy z różnego punktu widzenia. Będziesz potrafił tworzyć rozbudowane arkusze danych, dla których sam zadecydujesz o tym, na jakim poziomie szczegółowości mają prezentować dane. Będziesz potrafił budować scenariusze i przeprowadzać analizy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi Excela, jak również pracować z narzędziem MS QUERY, które pozwoli poddawać analizie dane, zgromadzone na przykład w relacyjnej bazie danych Accessa.

buton_cennik