DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalkaMS Excel - podstawowy

I. Przeznaczenie kursu i do kogo jest on adresowany

Jeśli potrzebujesz narzędzia, które pozwoli Ci przeprowadzać złożone analizy z wykresami i rysunkami, to zapewne Excel zaspokoi Twoje potrzeby. Excel to wyrafinowane narzędzie dla analityków, dbających o profesjonalny wygląd swoich dokumentów. Doskonały w biznesie i administracji.

excel2007-2small

Kurs ten jest kontynuacją Kursu Podstawowego i dobrze jest, jeśli zakres wiadomości w tego kursu jest Ci znany. Tym niemniej wystarczy, jeśli znasz jedynie podstawy obsługi systemu Windows, w tym hierarchiczną strukturę katalogów. W typowej, późniejszej pracy mogą się jednak pojawić problemy z tym związane.

Excel jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy dokonują kalkulacji, przeliczeń, analiz i przywiązują wagę do ostatecznej formy publikacji. Innymi słowy dla: ekonomistów, menadżerów, matematyków, statystyków, kosztorysantów, pracowników biurowych oraz wielu innych. Bardzo często jest też wykorzystywany do zgoła prozaicznych zadań: tworzenia tabel. Łatwość, szybkość i naturalność wykonywania tych operacji oraz bogactwo możliwości sprawia, że to potężne narzędzie jest chętnie wykorzystywane właśnie do sporządzania zestawień.

Dowiesz się, co to jest arkusz, jak definiować formuły, jak tworzyć wykresy, jak stworzyć prostą bazę danych, jak korzystać z wbudowanych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, jak nadawać dokumentowi elegancki wygląd.

II. Tematyka zajęć

 • organizacja struktury funkcjonalnej Excela (wygląd ekranu, menu oraz paski narzędzi),
 • wprowadzanie i edycja danych w arkuszu,
 • konstruowanie formuł (wzorów),
 • zarządzanie plikami (zachowywanie plików na dysku, otwieranie nowych oraz istniejących plików),
 • projektowanie szablonów,
 • formatowanie danych w arkuszu (wprowadzenie pola tekstowego, wykorzystanie malarza formatów, formatowanie warunkowe),
 • operacje na blokach danych (przesuwanie, kopiowanie, usuwanie, podstawowe czynności związane z zarządzaniem arkuszem (dodawanie wierszy, kolumn, usuwanie oraz dodawanie arkuszy)),
 • tworzenie arkuszy danych - praktyczne wykorzystanie różnych typów adresowania,
 • praca z funkcjami, omówienie najczęściej wykorzystywanych funkcji z różnych kategorii,
 • wykorzystanie kreatora do budowania formuł zagnieżdżonych z wykorzystaniem funkcji,
 • tworzenie i obsługa baz danych w programie Excel,
 • automatyczne wypełnianie seriami danych różnych typów,
 • tworzenie wykresów - graficzna reprezentacja danych zgromadzonych w arkuszu,
 • korzystanie z systemu pomocy programu Excel,
 • drukowanie arkusza,
 • wstawianie łącz między arkuszami i skoroszytami,
 • ochrona danych w arkuszu i skoroszycie,
 • raport tabeli przestawnej,
 • powtórzenie, uzupełnienie wiadomości,
 • egzamin.


III. Co będziesz potrafił po jego zakończeniu?

Będziesz potrafił stworzyć automatycznie "wyliczające się" formularze, np. formularz faktury, formularz obliczający koszt kredytu, liczący rentowność, przeliczający kursy walut, obliczający podatki czy analizujący dane statystyczne. Potrzebne Ci dane będziesz potrafił zaimportować z bazy danych lub edytora tekstów a po odpowiednim przetworzeniu wyeksportować wyniki. Ostateczne rezultaty będziesz potrafił przedstawić w czytelnej i eleganckiej formie w postaci tabel i wykresów.

buton_cennik