DEMO - Twój profesjonalny partner

ikona_strzalkaAutoCAD podstawy

I. Przeznaczenie kursu i do kogo jest on adresowany

Pracujesz zawodowo jako kreślarz, a nie potrafisz wykonać rysunku przy pomocy komputera. Z przerażeniem obserwujesz jak z dnia na dzień zmniejsza się liczba desek kreślarskich wokół Ciebie. Czujesz się zagrożony o swoje dotychczasowe stanowisko pracy - znowu zatrudnili nową osobę znającą AutoCADa. Jesteś dobrym fachowcem, a masz problemy ze znalezieniem pracy. Czytasz ogłoszenia prasowe, śledzisz oferty pracy - spełniasz wszystkie stawiane tam warunki z wyjątkiem jednego - nie znasz AutoCADa. Współpracujesz z innymi osobami lub firmami, które przeszły już do rysowania wspomaganego komputerem, zaczynasz odstawać od reszty, tracisz część zleceń, konkurencja zaczyna przejmować Twoich klientów itd. Czy warto pogłębiać ten stan? Poznaj zasady pracy z programem AutoCAD, a staniesz się cenionym i znów potrzebnym pracownikiem. Program ten otworzy Ci zupełnie nowe perspektywy pracy zawodowej.

autocad1

AutoCAD jest programem graficznym pracującym w środowisku Windows, dlatego powinieneś również potrafić posługiwać się myszką oraz posiadać, choć minimalną, umiejętność pracy w środowisku Windows (otwieranie, zamykanie czy zapisywanie programów).
AutoCAD jest programem bardzo uniwersalnym, jego użytkowników można odnaleźć we wszystkich gałęziach przemysłu. Korzystają z niego zarówno architekci, budowniczy, konstruktorzy, jak i technolodzy.
Program ten jest standardem wśród programów typu CAD, zaś grono jego użytkowników stale się poszerza. Kurs przygotowany jest z myślą o: konstruktorach znających rysunek ręczny, którzy chcą lub muszą przestawić się na rysowanie wspomagane komputerem, kreślarzach, architektach, osobach wykonujących rysunki budowlane, uczniach i studentach szkół technicznych, osobach, które w swojej pracy wykonują, sprawdzają lub modyfikują jakiekolwiek rysunki konstrukcyjne.

II. Tematyka zajęć

 • informacje ogólne, uruchomianie programu, otwieranie, zamykanie oraz zapisywanie rysunków,
 • elementy ekranu programu AutoCad, menu górne, menu boczne, obszar dialogowy, belki narzędziowe,
 • układy współrzędnych (względny, bezwzględny i biegunowy), sposoby wprowadzania danych,
 • obszar rysunku, granice, pomoce rysunkowe, jednostka robocza,
 • punkty charakterystyczne obiektów, rysowanie precyzyjne,
 • narzędzia rysunkowe (linia, polilinia, łuk, okrąg, pierścień, prostokąt, wielobok, elipsa, punkt, szkic),
 • narzędzia modyfikacji obiektów (wymazywanie, przesuwanie, kopiowanie, odsuwanie, lustro, szyk, obrót, skalowanie, przedłużanie, wydłużanie, przecinanie, rozciąganie, zaokrąglanie, fazowanie, rozbijanie, dopasowanie),
 • cechy obiektów,
 • oglądanie rysunku,
 • warstwy, tworzenie, modyfikacja, przenoszenie elementów rysunku pomiędzy warstwami,
 • praca z tekstem (tekst, paragraf, importowanie tekstu, style),
 • kreskowanie,
 • wymiarowanie,
 • bloki (definiowanie, wstawianie, bloki dyskowe),
 • szablony (tworzenie i wykorzystywanie),
 • dostosowanie programu do własnych potrzeb (kolory, zmiana ustawień, paski narządzi),
 • drukowanie,
 • uzupełnienie i powtórka wiadomości,
 • współpraca między różnymi wersjami progrmu AutoCAD
 • egzamin.


III. Co będziesz potrafił po jego zakończeniu?

Przede wszystkim poznasz zasady prawidłowego wykonywania rysunków, zgodnie z obowiązującymi tutaj zasadami; niewłaściwie wykonany rysunek nastręcza znacznych problemów podczas jego wymiarowania jak i podczas prób jego modyfikacji, opanujesz narzędzia rysunkowe, będziesz potrafił zmodyfikować dowolny rysunek, będziesz mógł wielokrotnie wykorzystywać raz narysowane obiekty, zoptymalizujesz swoją pracę.

Uwagi!

AutoCAD jest jednym z najlepszych i najczęściej używanych programów do rysowania wspomaganego komputerem. Ze względu na swoją uniwersalność, standardowy program kursu może zostać nieco zmodyfikowany pod kątem konkretnej grupy, tak aby uczestnicy mogli optymalnie wykorzystać możliwości programu we własnej pracy. Kurs może zostać poszerzony również o elementy rysunku przestrzennego takie jak np. powierzchnie, bryły czy rendering.

 

buton_cennik